Wet toekomst pensioenen

22 juni, 2023
Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De wet gaat daarmee op 1 juli 2023 in. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.

Voorbeeld AUP-werkprogramma ‘Overeengekomen specifieke werkzaamheden Datakwaliteit'
De NBA/NOREA Werkgroep Controleprotocollen heeft het voorbeeld AUP-werkprogramma ‘Overeengekomen specifieke werkzaamheden Datakwaliteit – Wet Toekomst Pensioenen’ beoordeeld.

Het voorbeeld AUP-werkprogramma ‘Overeengekomen specifieke werkzaamheden Datakwaliteit – Wet Toekomst Pensioenen’ (verder aangeduid als Voorbeeld-AUP-werkprogramma) heeft betrekking op de pensioenuitvoerders die invaren en is daarom alleen van toepassing op bedrijfstakpensioenfondsen (BPF), Ondernemingspensioenfondsen (OPF), Beroepspensioenfondsen (BerPF) en Algemeen Pensioenfondsen (APF) die besluiten om in te varen.

Dit voorbeeld AUP is geënt op het Kader van de Datakwaliteit. Dit zijn de afspraken die de Pensioenfederatie samen met DNB heeft gemaakt welke de pensioenuitvoerders moeten doen alvorens zij kunnen invaren naar het nieuwe pensioenstelsel.

Het invaren kan geschieden tussen 1 januari 2024 en 1 januari 2028 volgens de Wet Toekomst Pensioenen, welke ingaat op 1 juli 2023.

Dit voorbeeld AUP-werkprogramma is niet relevant voor pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen, omdat zij niet invaren.

Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof