Korte enquête over de rol van de IT-auditor bij duurzaamheid

18 januari, 2024
Duurzaamheid en dan in het bijzonder Environmental, Social en Governance (ESG) zijn onderwerpen die volop in de belangstelling staan. Bedrijven en organisaties onderzoeken manieren waarop ze duurzaam kunnen werken en daaropvolgend kunnen rapporteren over hun impact op mens en klimaat. Daar worden ook richtlijnen over opgesteld met als grootste voorbeeld de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Als wordt gekeken naar de manier waarop over duurzaamheid wordt gerapporteerd alsook hoe bedrijven met duurzaamheid bezig zijn, dan moge duidelijk zijn dat IT en Data hier een grote rol in spelen. NOREA is actief bezig om te bekijken welke rol een IT-auditor hierin kan spelen, dat kan zijn bij het adviseren over inrichting, maar ook over de rol bij het geven van zekerheid (assurance). In een eerder stadium is hierover al door de taskforce ESG van de NOREA een position paper opgesteld. Om meer inzicht te krijgen in ervaringen, behoeftes en percepties heeft de taskforce ESG een korte enquête opgesteld. Door middel van deze enquête hopen wij meer inzicht te krijgen in voornoemde en dit kan dan weer een rol spelen in de verfijning van de eerdergenoemde position paper.

Zoals gezegd betreft het een korte enquête en het invullen ervan zou niet langer als 10 minuten mogen duren. Uw deelname en input worden zeer op prijs gesteld.

Vul de enquête in

Geschreven door
Natascha Gutterswijk
Natascha Gutterswijk
Webmaster en content manager