De Taskforce ESG is gericht op en doet onderzoek naar de rol van de IT-auditor bij ESG (Environmental Social Governance) gerelateerde onderwerpen. Deze werkgroep is opgericht met het oog op de snelle ontwikkelingen binnen het ESG domein, waarbij de werkgroep verwacht dat IT-auditors een zeer relevante rol gaan spelen bij ESG gerelateerde werkzaamheden. Doelstellingen zijn o.a. onderzoek doen naar het nut en de noodzaak van IT(-audits) bij ESG rapportages, guidance ontwikkelen voor IT-auditors die werkzaamheden uitvoeren binnen het ESG domein en kennis delen binnen en buiten de beroepsgroep rondom IT onderwerpen bij ESG.

De taskforce richt zich onder andere op de vereisten ten aanzien van audits binnen het ESG-domein, zoals betrouwbaarheid en betrouwbare verwerking van data die onderwerp zijn van ESG-rapportages, de toepasselijkheid van bestaande richtlijnen zoals Richtlijn 3402 en Richtlijn 3000 voor ESG-assurance-opdrachten en assurance in de keten van de organisatie die relevant kan zijn voor ESG-rapportages.
Daarnaast is ook het aspect (IT) governance onderwerp van onderzoek, waarbij tevens de link met het IT GRI wordt gezocht ten aanzien van integrated reporting.

Als laatste is het de doelstelling van de werkgroep om beroepsbeoefenaren te informeren en om kennis te delen ten aanzien van (IT-gerelateerde) ESG onderwerpen.

Deelnemers Taskforce
Jeroen Francot (BDO), voorzitter   
Jeroen van Schajik (BDO), als linking pin vanuit het bestuur   
Manon van Rietschoten (KPMG), als linking pin vanuit het bestuur   
Maryam Amaador (KPMG)   
Jeffrey Martens (Grant Thornton)   
Marly van der Meij (MN)   
Roel Ronken (HLB Witlox Van den Boomen)   
Daan Smulders (EY)   
Jan Stoker (ABN Amro)   
Meghan Tjallinks (EY)