Ledenvergadering najaar 2022: donderdag 8 december a.s.

24 november, 2022
Op donderdag 8 december vindt de volgende ledenvergadering plaats bij NOREA/NBA te Amsterdam. Aanvang is om 17.00 uur. Desgewenst kan ook via Zoom worden deelgenomen.
De Agenda is als volgt:
 1. Opening en mededelingen
 2. Update Strategie 2021-2025 ( 'Strategic Topics')
 3. Notulen vorige ledenvergadering (9 juni 2022)
 4. Voordracht herbenoemingen bestuursleden wegens het Rooster van Aftreden:
  Herbenoembaar zijn de bestuursleden Bart de Jongh en Mirjam Pauw. Tevens wordt voorgesteld om penningmeester Alex van der Harst eveneens te herbenoemen voor een half jaar, zodat hij de jaarrekening 2022 nog kan afwikkelen en zijn taak kan overdragen aan bestuurslid Manon van Rietschoten. Voorzitter Irene Vettewinkel is eveneens herbenoembaar. 
 5. Update voorstellen in verband met de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
 6. Herziening Richtlijn 4401 in 4400 de wijzigingen (n.a.v. de consultatie) zijn weergegeven in deze versie
 7. Prognose jaarafsluiting 2022, begroting en contributievoorstel 2023:
  - tarief gewone (RE-)leden € 485,-
  - aspirant- en geassocieerde leden € 140,-
  - gepensioneerde leden € 110,-
 8. Rondvraag en sluiting
  Borrel ter afsluiting
Aanmelding is noodzakelijk via dit formulier

Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof