Ledenvergadering najaar 2022

09 december, 2022
Op donderdag 8 december 2022 was de najaarsvergadering bij NOREA/NBA te Amsterdam en tevens online.

Voorzitter Irene Vettewinkel blikte bij de opening vooruit op de presentatie van de nieuwe Corporate-Governance Code op 20 december a.s. Ook werd aangekondigd dat NOREA medio 2023 met NBA zal meeverhuizen naar kantoorgebouw Pharos in Hoofddorp, tegenover het station. Daarnaast kondigde ze de benoeming aan van Jaap van Beek, die in 2023 Jaap Boukens zal opvolgen als voorzitter van het College Kwaliteitsonderzoek (CKO).

Inzake de update van het strategiedocument gaven enkele bestuursleden een toelichting bij de 'strategic topics' inzake maatschappelijke relevantie, externe profilering en kwaliteit. De notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld (9 juni 2022) en de ledenvergadering heeft ingestemd met de herbenoeming van de bestuursleden Bart de Jongh, Mirjam Pauw en penningmeester Alex van der Harst, die nog een half jaar langer zal aanblijven zodat hij de jaarrekening 2022 nog kan afwikkelen en zijn beoogde opvolgster, Manon van Rietschoten, zal inwerken. Ook werd voorzitter Irene Vettewinkel-Raymakers herbenoemd voor een 2e termijn.

Penningmeester Alex van der Harst gaf een toelichting bij de begroting 2023, waarbij extra middelen zijn gereserveerd voor PR en communicatie en voor de bureau- en bedrijfskosten, o.a. ten behoeve van de aanstelling van een webmaster en verdere professionalisering van de vaktechnische ontwikkeling. De ledenvergadering heeft ingestemd met de voorgestelde begroting en een stijging van de contributietarieven voor 2023: 
  • tarief gewone (RE-)leden € 485,-
  • aspirant- en geassocieerde leden € 140,-
  • gepensioneerde leden € 110,-
Ook heeft de vergadering ingestemd met de herziening van Richtlijn 4401 in 4400, overeenkomstig de aanpassingen van IFAC en NBA in dat verband. De voorgestelde wijzigingen (n.a.v. de consultatie) zijn weergegeven in deze versie.Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof