Ledenvergadering najaar 2023

12 december, 2023
Tijdens de Ledenvergadering op 7 december 2023 heeft het bestuur toelichting gegeven op de strategische onderwerpen. Jacco Jacobs is herbenoemd als bestuurslid en mr. Jurjen Bade is gekozen tot voorzitter van de Raad van Tucht.

Voorzitter Irene Vettewinkel stond stil bij de rapporten van de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector en van de Expertgroep Beroepsprofielen en Educatie. Daarbij constateerde ze dat deze aanleiding vormen tot nader overleg en afstemming met NBA, in elk geval over de volgende onderwerpen:
  • Het voorstel m.b.t. het ‘federatief verband’ met de VRC en NOREA;
  • De opleiding voor de ‘Register Auditor’ (RA), die zich vanuit de financial audit kan specialiseren tot ‘RA IT-auditing, nu de RE (Register EDP-auditor)’. Daarbij rijst de vraag of naast de instroom vanuit financial audit niet ook en vooral de instroom vanuit technische specialisaties geboden is, om het hele vakgebied IT-auditing adequaat te bedienen;
  • Ook is het daarmee onduidelijk of in de visie van NBA met de voorgestelde beroepstitels de RE titel zou moeten verdwijnen.

De leden hebben tijdens de vergadering ingestemd met de begroting en het contributievoorstel 2024.
De vergadering werd besloten met een borrel, tevens afscheidsreceptie van directeur Wilfried Olthof.


Geschreven door
Natascha Gutterswijk
Natascha Gutterswijk
Webmaster en content manager