Ledenvergadering najaar 2023

19 november, 2023
Op donderdag 7 december a.s. om 15.00 uur vindt de najaarsvergadering plaats bij NOREA/NBA te Hoofddorp. Ontvangst vanaf 14.30 uur.
Agenda:
 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag vorige ALV (8 juni 2023)
 3. Update inzake ‘Strategic Topics’
 4. Voorstel n.a.v. consultatie herziening Reglement Kwaliteitsbeheersing (ISQM1 en-2)
 5. Kandidaatstellingen bestuur en voorzitter Raad van Tucht
  - Voorstel tot herbenoeming van bestuurslid Jacco Jacobs wegens het Rooster van Aftreden
  - Voorstel tot benoeming van mr. Jurjen Bade tot voorzitter van de Raad van Tucht als opvolger van mr. Pieter van Dijken, die zal aftreden omdat hij op grond van z’n leeftijd niet meer herbenoembaar is in de rechterlijke macht
 6. Begroting en contributievoorstel 2024
 7. Rondvraag en sluiting
Deelname is goed voor 2 PE-punten.

De vergadering wordt besloten met een borrel, tevens afscheidsreceptie Wilfried Olthof (met een kort maar krachtig afscheidsconcert door ‘Make Some Noise’)

Aanmelden is noodzakelijk via deze link


Geschreven door
Natascha Gutterswijk
Natascha Gutterswijk
Webmaster en content manager