Nieuwe PSD2 Handreiking en consultatie SOC-Maturity Framework

05 juli, 2022
Door de Kennisgroep Betalingsverkeer is een Guidance Payment Service Directive 2 (PSD2) met bijbehorende 'Presentation Guidance' en Practical Guidance Worksheet MVP2 (Excel) gepresenteerd.
 In deze nieuwe handreiking wordt een controlematrix gepresenteerd waarin de stappen worden beschreven die moeten worden genomen om een PSD2-audit uit te voeren. Als gevolg van de PSD2-wetgeving is er eerder een PSD2-handleiding uitgebracht. Deze was gericht op de richtlijn (Regulatory Technical Standard) voor sterke klantauthenticatie. In deze tweede MVP is informatie over beveiligingsmaatregelen voor operationele en beveiligingsrisico's toegevoegd.
                              
Door de Kennisgroep Cybersecurity zijn consultatiedocumenten gepubliceerd met met betrekking tot het Security Operations Centre Maturity Framework (SOC-MF), dat betreft:
De consultatietermijn loopt t/m 30 sept. 2022. Reacties, zoals aangeduid in de Consultation Information, kunnen worden gezonden aan norea@norea.nl

Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof