Uitkomsten Ledenvergadering 26 juni 2024

03 juli, 2024
Was het mooie weer de spelbreker? Of toch dat NOREA haar ledenvergadering gepland had op een woensdag? Zeker weten doen we het niet, maar de lage opkomst deed niets af aan de inhoud van de discussies. Na opening en de mededelingen van bestuursvoorzitter Irene Vettewinkel, gaf Frits Heijman een toelichting bij de Jaarrekening, die daarna door de vergadering werd goedgekeurd. Jaap van Beek gaf een uitgebreide en levendige toelichting op het Jaarverslag van het College Kwaliteitsonderzoek. Gebleken is dat voor kleine IT-auditorganisaties en ZZP'ers het waarborgen van de hoge kwaliteitsstandaarden aanzienlijke inspanning vergt in verhouding met de omvang van hun werkzaamheden. Daarom blijft NOREA deze doelgroep informeren met onder andere een nieuw seminar in het najaar. Verder wordt er nog steeds met IIA gesproken, zeker belangrijk voor de internal auditors die nu te maken kunnen krijgen met dubbele toetsing. Kwaliteit is en blijft belangrijk, maar hiervoor zijn wel meer toetsers nodig. Binnenkort volgt hiervoor een oproep onder de leden. Het Jaarverslag werd vervolgens goedgekeurd door de vergadering.

René Ewals weet als geen ander zijn publiek te enthousiasmeren, ook deze keer bij zijn toelichting op de invoering van ISQM 1 en 2 in de kwaliteitsstandaard. Ook NBA is inmiddels gestart met de invoering en daarom wordt zo mogelijk de uitwerking afgestemd en geharmoniseerd. Ook in de dialoog over de invoering van ISQM 1 en 2 kwamen de zorgen over kleinere kantoren en ZZP'ers. De invoering van de nieuwe kwaliteitsstandaarden geldt per 1 juli 2025 voor alle kantoren die assurance-opdrachten of aan assurance verwante opdrachten uitvoeren. Dit tijdspad werd door de vergadering goedgekeurd.

De vergadering werd afgesloten na de toelichting die Marc Welters gaf over de stand van zaken rond het NOREA Reporting Initiative. Hierin gaf hij aan dat steeds meer organisaties geĂ¯nteresseerd zijn in de stand van zaken rond de nieuwe standaard die in het najaar zijn definitieve invulling gaat krijgen. Daarover ongetwijfeld meer in de december vergadering. Dan hopen we natuurlijk op een grote opkomst!

Kijk voor alle relevante stukken bij het eerdere nieuwsbericht over de ledenvergadering.

Geschreven door
Natascha Gutterswijk
Natascha Gutterswijk
Webmaster en content manager