Update Cyber Security Assessment & Inherente Cyber Risicoanalyse

06 juni, 2023
De Kennisgroep Cybersecurity heeft een update gemaakt van de Cyber Security Assessment en Inherente Risicoanalyse, waarmee de cyber-risico's doeltreffend in kaart kunnen worden gebracht en beheerst. In deze update zijn de relevante normen en standaarden geactualiseerd en standaarden die niet meer van toepassing zijn verwijderd. Ook is er een dashboard toegevoegd in de spreadsheet.