Het NOREA-bestuur wordt benoemd door de ledenvergadering en is als volgt samengesteld: