De Commissie Beroepsregels adviseert het bestuur over (actualisering van) de relevante Gedrags- en Beroepsregels voor IT-auditors.