De Commissie Beroepsregels adviseert het bestuur over (actualisering van) de relevante Gedrags- en Beroepsregels voor IT-auditors. In 2023 heeft de Commissie een herzieningsvoorstel voor de Richtlijn Kwaliteitsbeheersing NOREA (RKBN) voorbereid, dat in de periode juli t/m september 2023 wordt geconsulteerd. Reacties kunnen worden gezonden aan norea@norea.nl