De Kennisgroep Algorithm & Assurance doet onderzoek naar de mogelijke rol van de IT-auditor bij de toetsing van op Artificial Intelligence (AI) gebaseerde toepassingen en probeert daarvoor een handreiking of controleprotocol te ontwikkelen.
Deelnemers Kennisgroep
drs. Mona de Boer RE RA (voorzitter)   
ir. Tjakko de Boer RE CISA   
Damian Borstel   
Harry van Geijn   
mr. Helen Hulsker   
Frank van Praat RE MA MSc   
Remko Radstake RE RA   
Jeroen van Schajik RE CISA (linking-pin bestuur)   
Christian Schonenberg   
Menno Steg RE