De NOREA Kennisgroep ICT en Zorg bestaat al sinds 2005 en heeft aanvankelijk enkele publicaties opgeleverd inzake het beoordelingskader en kwaliteitseisen voor de betrouwbare geautomatiseerde verwerking van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s). Daarna zijn ook toetskaders ontwikkeld en publicaties uitgegeven in verband met het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP) in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid. Tevens is in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een auditaanpak ontwikkeld voor de Gedragslijn toegangsbeveiliging van Digitale Patiëntendossiers.

Update Handreiking VIPP-5 (medisch specialistische zorg):
Op 27 juli 2022 is een update gepubliceerd van de Handreiking VIPP-5 (Medisch Specialistische Zorg). Als gevolg van aanpassingen van de regelingen en criteria is het van belang om het Modelrapport uit deze actuele update van de Handreiking te gebruiken. Deadline voor module 1 is 30 september 2022.

Deelnemers Kennisgroep
Nico Huizing RE RA (voorzitter)   
drs. Gert-Jan Gerrits RE RA   
drs. Danny Graus RE RA   
drs. Jan Hoogstra RE   
drs. Arjan Horstman RE   
Wouter Weusthof RE MSc