De Raad van Beroep behandelt beroepszaken, zoals bepaald in het Reglement van Beroep. Dat kan betrekking hebben op een afwijzing tot toelating als lid, ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur of door de Raad van Tucht of naar aanleiding van een besluit van het bestuur aangaande de erkenning van een IT-auditopleiding.