De Raad van Tucht behandelt klachten die tegen de gewone leden (RE's) worden ingediend volgens het Reglement van Tucht.