De Raad voor Beroepsethiek adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd over beroepsethische en maatschappelijke aangelegenheden in verband met het vakgebied IT-auditing en kan daarnaast de leden van de Orde, in een vertrouwensrelatie, bijstaan bij eventuele problemen die zij bij hun beroepsbeoefening ondervinden en die op enigerlei wijze verband houden met de naleving van de Gedragscode.