Esther Bastiaanse MSc RA EMITA   
Jack van Crooij MSc. EMITA   
Joram Dictus MSc.RE   
drs. ir. San Emmen RE RO EMIA (linking-pin Vaktechnische Commissie)   
ir. Ferry Geertman RE CISA   
drs. Alex van der Harst RE (linking-pin bestuur)   
Dave Jansen RE Msc.   
Robert Johan RE CISSP   
ing. Bart de Jongh RE EMITA CISSP CISM   
drs. ing. Wout van Kessel RE   
Danial Khalesi RE   
drs. Arjen Korterink RE RA EMITA   
drs. Angelique Koopman RE RA (voorzitter)   
drs. Antoine Lucassen RE CISA CISSP   
Barney de Rooij RA EMITA   
drs. Wilco Schellevis EMITA   
Marcello Smalbil RA CISA   
Mark Touwen EMITA   
De Werkgroep IT & Financial Audit kent een aantal subwerkgroepen:
  1. General IT-controls en Application controls (doelstelling: ontwikkelen framework met volwassenheidsmodel)
  2. Data-analyse: opvolging van fouten in de data-analyse en inzet van steekproeven ('best practices')
  3. Van IT-findings naar de impact op de jaarrekeningcontrole (thematisch stappenplan) 
  4. Data-analyse: verkenning van nieuwe mogelijkheden