De NOREA Werkgroep Reporting Initiative (NRI) ontwikkelt een format voor een IT-verslag en -assurance-rapport waarmee bedrijven en organisaties jaarlijks kunnen rapporten over hun IT-beheersing. Inmiddels ligt de verslaggevingsstandaard voor ter consultatie.
Consultatie verslaggevingsstandaard
6 april 2023 - Onze maatschappij wordt in snel tempo steeds digitaler en nagenoeg alle organisaties zijn hierdoor volledig afhankelijk van hun IT. Organisaties willen meer consistent inzicht hebben in, en verantwoording afleggen over, de inzet van IT en de strategische doelen die daarmee gerealiseerd (kunnen) worden.

Daarom heeft NOREA het initiatief genomen om deze verslaggevingsstandaard te ontwikkelen. De standaard (het NOREA Reporting Iniative, kortweg NRI) biedt een handvat voor het management om zich met een IT-beheerverslag te verantwoorden en belanghebbenden te informeren over IT-Governance, Risk and Compliance en essentiële IT-onderwerpen zoals Digital Innovation and Transformation, Data Governance and Ethics, Outsourcing, Cybersecurity, IT Continuity Management en Privacy. Een rapportage over het beheer van IT is nog niet verplicht. Met deze verslaggevingsstandaard is er nu een solide basis voor organisaties van verschillende omvang om op een consistente manier te rapporteren over hun IT. 
Download het consultatiedocument
Deelnemers Werkgroep