Lustrumsymposium: 25 jaar NOREA

11 mei, 2017
Onder de titel ‘Auditor of Innovative Technologies’ vond op 18 mei 2017 het Voorjaars- en Lustrumsymposium plaats in het Louwman Museum te Den Haag. Het programma was opgebouwd rondom innovatie, smart technologies, automotive en de impact van disruptieve blockchaintechnologie op de IT-audit.

Dagvoorzitter Ton Elias en NOREA-voorzitter Jeroen Biekart stonden in hun openingsgesprek stil bij het onderzoek dat door de Commissie Elias is uitgevoerd naar grote ICT-projecten van de Rijksoverheid en effect van het Bureau ICT-toetsing dat als gevolg daarvan is opgericht.

Richard van Tilborg, director Ordina Smart, gaf in zijn openingspresentatie een impressie van de 'humanisering van ICT' en de ongekende mogelijkheden van 'verbinden tot versmelten' door middel van virtual- en augmented reality.

De toekomst van onze mobiliteit ('Automotive') blijkt een ongewis maar braakliggend terrein voor IT-auditors. Peter Morsink, Senior Consultant van Royal Haskonings, schetste de ontwikkeling van zelfrijdende auto's en de mate waarin ons wegennet wordt voorbereid voor de aansturing en communicatie van en met voortuigen, uiteraad gebaseerd op ICT. Volgens Peter Striekwold, die voor de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) verantwoordelijk is voor de typekeuringen van auto's, lopen de standaarden en regelgeving achter de feiten van de technologische ontwikkeling aan. Mede daarom ziet hij toenemend belang van (IT-)audits op verschillende aspecten.

Een andere actuele ontwikkeling is die van de Blockchain, waarover grote verwachtingen bestaan. Maarten Bloemers (GUTS) ontwikkelde een toepassing voor alternatieve ticketverkoop op basis van deze Blochchain-technologie. De blockchain is is een gedistribueerde database met data-items die gehard zijn tegen manipulatie en vervalsing. 'Welbeschouwd een soort van geautomatiseerd vertrouwen', aldus Bloemers, dat voortdurend voor iedereen controleerbaar is. Aandachtspunt is nog wel het privacy-aspect in relatie tot de ongekende hoeveelheid data, die met het gebruik van deze technologie beschikbaar komt.

In zijn afsluitende presentatie ging Edo Roos Lindgreen (KMPG) in op het verschuivende paradigma van de (IT-)audit als gevolg van de enorme ontwikkeling in datagebruik en -analyse. Opvallend daarbij is dat Big data voor zeer geavanceerde analyses in verschillende domeinen wordt gebruikt maar dat auditors daarbij -naar zijn oordeel- zijn achtergebleven. Mede daarom is hij hernieuwd benoemd tot hoogleraar aan de UvA/Amsterdam Business School, waar hij zich ten behoeve van de opleidingen IT- en Internal Audit met name met deze data-science zal gaan bezighouden.

Geschreven door
Wilfried Olthof
Wilfried Olthof