De Kennisgroep Cybersecurity ontwikkelt publicaties, producten en presentaties over cybersecurity, zoals de Handreiking Cybersecurity Assessment en Factsheets. Zie ook de video van de kennisgroep. Daarnaast brengt de Kennisgroep regelmatig een update uit van de actuele politieke en beleidsmatige ontwikkelingen rond cybersecurity.
Deelnemers Kennisgroep
drs. Hanifi Akçay RE   
drs. ir. Marcel Baveco RE CISA CISSP   
drs. Rob Bouman RE RA   
Jalal Bani Hashemi MSc RE CISSP CCSP CISA   
drs. Dennis van Heijst RE   
ing. Johan Hofhuis RI EMITA RE   
dr. ing. Jürgen van Grinsven RE   
ing. Richard Kok RE CISSP   
ir. Peter Kornelisse, RE CISA CIPP/e   
Christopher Nield MSc CISA CISSP   
Amer Ramkoeber MSc RE CISSP CISM CGEIT   
ing. Danny Schmidt, RE MSc CISSP CISM   
mr. Wouter Bas van der Vegt RE (voorzitter)   
Tom Verharen, RE MSc CISA CISSP CD   
drs. Marc Welters RE RA (linking-pin bestuur)   
ing. Marcel Woltjes RE   
ing. Jean Zweers RE CISA CISSP   
Ruud Kerssens RE RA CISA CRISC (linking-pin vaktechnische commissie)