De Kennisgroep Privacy ontwikkelt publicaties en handreikingen ten behoeve van audit- en/of adviesopdrachten in verband met de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens
Deelnemers Kennisgroep