Werk als IT-auditor mee aan de datakwaliteit in het kader van het nieuwe pensioencontract
Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De wet gaat is op 1 juli 2023 ingegaan. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.

Aanpassingen in de pensioenregeling kan leiden tot het invaren van in het nieuwe pensioenadministratiesysteem. Dat mag tot 1 januari 2027. De wet heeft aangegeven dat accountants danwel IT-auditors voorafgaand aan het invaren per regeling een AUP moeten afgeven aan het betreffende fonds.
Voorbeeld AUP-werkprogramma ‘Overeengekomen specifieke werkzaamheden Datakwaliteit'
De NBA/NOREA Werkgroep Controleprotocollen heeft het voorbeeld AUP-werkprogramma ‘Overeengekomen specifieke werkzaamheden Datakwaliteit – Wet toekomst pensioenen’ beoordeeld.

Het voorbeeld AUP-werkprogramma ‘Overeengekomen specifieke werkzaamheden Datakwaliteit – Wet toekomst pensioenen’ (verder aangeduid als Voorbeeld-AUP-werkprogramma) heeft betrekking op de pensioenuitvoerders die invaren en is daarom alleen van toepassing op bedrijfstakpensioenfondsen (BPF), Ondernemingspensioenfondsen (OPF), Beroepspensioenfondsen (BerPF) en Algemeen Pensioenfondsen (APF) die besluiten om in te varen.

Dit voorbeeld AUP is geënt op het Kader van de Datakwaliteit. Dit zijn de afspraken die de Pensioenfederatie samen met DNB heeft gemaakt welke de pensioenuitvoerders moeten doen alvorens zij kunnen invaren naar het nieuwe pensioenstelsel. 
NOREA | Wet toekomst pensioenen
Vervolgstappen
Wil jij als IT-auditor meedenken over de rol en invulling van deze rol binnen het nieuwe pensioencontract (voor, tijdens en na het invaren)? En / of op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, stuur dan een mailtje naar communicatie@norea.nl.

Deelnemers Werkgroep