Norea logo

Kennisgroep Keteninformatiemanagement

 • drs. Michel Bosch EMITA
 • Adri de Bruijn RE RA
 • Patrick Chu RE
 • drs. ir. Ronald Koorn CISA RE
 • dr. René Matthijsse RE
 • Ruud Mollema RE RA
 • Ruurd Smildiger RE
 • drs. Reza Torabkhani RE
 • drs. Marc Welters RE RA (linking-pin bestuur)
 • Michel Bernsen RE
 • drs. Youetta de Jager
 • ir. Anske Jongsma RE CISA
 • Wijnand Luitjes RE
 • drs. Lucas Vousten RE RA
 • Steven van der Weerd
 • drs. Ype van Wijk RE RA

Webinar Blockchain: kans en bedreiging voor de IT-auditor (15 oktober 2020, terugluisteren als podcast)

Artikel René Matthijsse: Blockchaintechnologie dwingt tot versterking interne beheersing en integrale auditing ('de IT-Auditor' nr. 3/2020)

Verkenning: Blockchain en Assurance (2019)

Publieke Managementletter: Beheersing Keteninformatisering Zorgsector (2016)

Audit Alert: Keteninformatisering effectief maar bepaald niet zonder risico's (2013)

Keteninformatiemanagement is een thema met maatschappelijke relevantie en impact.
De Kennisgroep "Keteninformatiemanagement en Controls" van de NOREA draagt bij aan de vaktechnische profilering en ondersteuning van de beroepsgroep door totstandbrenging van relevante kennisontwikkeling, kennisdeling en produkten. De Kennisgroep Keteninformatiemanagement heeft tot doel het ontwikkelen van een raamwerk voor het uitvoeren van ketenaudits, waarmee auditors over een toolkit beschikken om op een efficiënte en effectieve wijze de klantvragen te kunnen bedienen.

Afbakening
De centrale opdracht van de Kennisgroep is geformuleerd als: Hoe kan optimalisatie van (geïntegreerd) informatie- en procesmanagement in een ketenomgeving, met behoud van de eigen identiteit, een positieve bijdrage leveren aan het creëren van waarde in een keten en aan het in control zijn binnen de keten?

De toename van digitalisering zal leiden tot virtuele integratie van de bedrijfsprocessen tussen organisaties onderling en met hun belangrijkste stakeholders, met behoud van de eigen juridische identiteit. Vooral bij de ketenpartners, zowel bij maatschappelijke ketens als bij financiële en logistieke ketens, zal het vraagstuk van IT governance met de bijbehorende controls een grote rol gaan spelen.

 De kennisgroep zal zich vanuit het perspectief Management Control en IT Auditing richten op het ontwikkelen van kennis op meerdere aan elkaar gerelateerde gebieden: de samenhang tussen het verkrijgen en gebruiken van informatie voor besturing en verantwoording in de keten, de inrichting van informatiesystemen binnen organisaties en binnen de keten, de betrouwbaarheid van informatie voortkomend uit de inrichting van het proces van informatievoorziening en de mogelijkheden van digitalisering.

 De relevantie voor de beroepspraktijk ligt daarmee vooral in het onderzoeken hoe betrouwbare en tijdige informatie voor het besturen en beheersen van organisaties gericht op het creëren van waarde in een keten van organisaties kan worden opgeleverd. Daarmee wordt het onderwerp "informatie" in brede zin als centraal thema gepositioneerd.

Kernpunt hierbij is dat informatieverstrekking veelal met behulp van IT-oplossingen wordt gerealiseerd, dat dit vaak op een inefficiënte en ineffectieve wijze georganiseerd is en dat afstemming van vraag naar en aanbod van informatie zowel binnen organisaties als in een keten van organisaties een cruciale activiteit is, die in veel gevallen onvoldoende aandacht krijgt. Een belangrijk vraagstuk daarbij is de inrichting van informatiestromen met in het achterhoofd de transitie van outputverantwoording naar (geïntegreerd) procesmanagement over meerdere organisaties heen (toeleveranciers-klanten).