Norea logo

Commissie Young Professionals

INTRODUCTIE:

NOREA en ISACA Nederland hebben eind 2017 besloten om de afzonderlijke Young Professional commissies van beide belangenverenigingen onder te brengen onder een commissie die gezamenlijke activiteiten organiseert voor de Young Professionals van zowel de NOREA als ISACA ; en voor studenten in de laatste fase van hun studie. Hiernaast zal ISACA Nederland op diverse wijzen meer aandacht gaan gegeven aan de deze specifieke doelgroep.
Young Professionals zijn in principe de leden tot 35 jaar oud. Maar als je een nieuw lid van ISACA bent en een beetje “ouder” mag je ook meedoen. Meld je hier aan als je specifiek op de hoogte wilt worden gehouden van de activiteiten van de Young Professionals, e-mail: YoungProfs@isaca.nl

DOELSTELLLING:

De Commissie Young Professionals ondersteunt de taken en strategische doelstellingen van de NOREA en wil graag een bijdrage leveren om deze te bereiken. Dit doen zij door zich te richten op ambitieuze en leergierige Young Professionals, die recent hun intrede hebben gedaan in het bedrijfsleven en/of in de laatste fase van hun studie zitten. YP's vullen de algemene missie van de NOREA aan met de volgende punten:
• Het nastreven van een actieve beroepsvereniging met oog voor de toekomstige generatie;
• Het vergroten van het professionele netwerk van Young Professionals;
• Kennis overdracht van directors aan Young Professionals;
• Permanente educatie door middel van de organisatie van activiteiten met actuele thema's.

Er worden over het algemeen geen randvoorwaarden gesteld aan deelname van de activiteiten en deze zijn over het algemeen kosteloos voor de Young Professionals van de NOREA en ISACA. Voor studenten bestaat er een speciaal studenten-lidmaatschap. Maar studenten kunnen ook twee activiteiten bijwonen zonder dat zij een studenten-lidmaatschap hebben om eens kennis te maken.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Manon van Rietschoten (voorzitter)
 • Jeroen van Schaijk (linking pin bestuur NOREA)
 • Dwayne Valkenburg (linking pin bestuur ISACA)
 • Michelle Kroon-Bakker
 • Lars van Beek
 • Ludy Rohling
 • Karlijn Duteweert
 • Judith van Ekeren
 • Ellen Klijnstra
 • Christa van der Wiel
 • Hans Dekker
 • Ties Meesters
 • Welmoet de Ruijter
 • Pim Smulders

ACTIVITEITEN:

In de Young Professionals Community worden specifiek op de doelgroep gerichte seminars gegeven. Bij de organisatie van dergelijke evenement worden zowel het bedrijfsleven als Universiteiten betrokken en waar mogelijk worden evenementen met andere beroepsverenigingen georganiseerd. Zo zijn er nauwe samenwerkingsbanden met het IIA,KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals), dcypher (Dutch Cybersecurity Platform for Higher Education and Research) een onderdeel van het NWO, VUrORE en het PvIB.

Voor de activiteiten verwijzen we je door naar de evenementenkalender van de Young Professionals via de link.

Het najaar van 2018 wordt gekeken welke nieuwe activiteiten kunnen worden ontplooid. Daarbij wordt gecheckt of er behoefte bestaat aan een mentor-programma, hier worden Young Professional gekoppeld aan de nestors. Als je interesse hebt, graag deze via mail aan ons kenbaar maken: YoungProfs@isaca.nl

VACATURES:

Als YP's vinden wij het van belang dat jaarlijks een van de commissie wordt aangevuld met nieuwe commissieleden. Voor het commissiejaar 2018/2019 zijn wij nog op zoek naar twee enthousiaste commissieleden die hun steentje willen bijdragen.

Als YP commissielid:

 • Denk je mee over de strategie van de YP's van NOREA-ISACA;
 • Organiseer je vernieuwende events;
 • Ben jij het eerste aanspreekpunt voor YP's van NOREA en ISACA leden;
 • en meer

Heb je interesse om YP te worden of wil jij in een andere vorm samenwerken met de commissie, neem dan contact op met YoungProfs@isaca.nl of via een van de commissieleden.