Norea logo

Soorten lidmaatschap

NOREA kent vier soorten lidmaatschap:

  • registerleden (RE's), hiervoor geldt de toelatingsprocedere op basis van opleiding en ervaring 
  • aspirant-leden
  • geassocieerde leden
  • gepensioneerde leden

Het aspirant-lidmaatschap is bedoeld voor studenten van de erkende IT-auditopleidingen of afgestudeerde Youngprofs die nog niet over de vereiste ervaring voor inschrijving in het register beschikken. Het aspirant-lidmaatschap kan worden aangevraagd via het norea-bureau. Aspirant-leden kunnen onder dezelfde condities als de leden deelnemen aan de NOREA-activiteiten en bijeenkomsten. Daarnaast worden ook speciale activiteiten voor de aspirant-leden en Youngprofs georganiseerd.

Het geassocieerd lidmaatschap is bedoeld voor personen die affiniteit hebben met het IT-audit vakgebied maar niet aan de eisen kunnen voldoen voor inschrijving in het register. Ze kunnen wel onder dezelfde condities als (aspirant-)leden deelnemen aan de NOREA-activiteiten en bijeenkomsten. Het geassocieerd lidmaatschap kan worden aangevraagd via het norea-bureau.

Het gepensioneerd lidmaatschap is bedoeld voor RE's die na hun actieve loopbaan toch betrokken willen blijven bij de activiteiten van de beroepsorganisatie. Voorwaarde voor het gepensioneerd lidmaatschap is dat men niet (meer) werkzaam is als RE en zich via het norea- bureau als gepensioneerd lid heeft laten registreren.

De contributietarieven bedragen in 2019:

  • registerleden (RE's) € 440,- (+ € 100,- inschrijfgeld bij eerste inschrijving in het register)
  • aspirant-leden € 130,-
  • geassocieerde leden € 130,-
  • gepensioneerde leden € 100,-