Norea logo

Werkgroep ENSIA (EĆ©nduidige Normatiek Single Information Audit)

De werkgroep ontwikkelt een handreiking voor IT-auditors met een toelichting bij de uitvoering van het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten:
 

 • Peter Verstege (voorzitter)
 • Achmed Bouazza
 • John van der Burg
 • Peter van Dijk
 • Mohamed El Aarbaoui
 • Joep Janssen
 • Raymond de Keijzer
 • Sanneke van der Linden
 • Maarten Mennen (vice-voorzitter)
 • Winfried Nanninga (linking-pin bestuur)
 • Frank Versleijen
 • Bas de Wit
 • René IJpelaar

Op 4 juli jl. heeft bij NOREA/NBA een voorlichtingsbijeenkomst plaatsgevonden voor IT-auditors. Tijdens deze bijeenkomst is ook de tooling die voor deze ENSIA-audit is ontwikkeld gedemonstreerd. Op dinsdag 31 oktober 2017 zal nog een trainingsdag voor IT-auditors (RE's) plaatsvinden.

De presentaties zijn hieronder te raadplegen: