Norea logo

Werkgroep ENSIA (Eénduidige Normatiek Single Information Audit)

De werkgroep ontwikkelt een handreiking voor IT-auditors met een toelichting bij de uitvoering van het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten:
 

 • Peter Verstege (voorzitter)
 • Achmed Bouazza
 • John van der Burg
 • Peter van Dijk
 • Mohamed El Aarbaoui
 • Joep Janssen
 • Sanneke van der Linden
 • Maarten Mennen (vice-voorzitter)
 • Winfried Nanninga (linking-pin bestuur)
 • Frank Versleijen
 • Bas de Wit
 • René IJpelaar
 • Roy Zwartjes

Op 31 oktober 2017 heeft bij NOREA/NBA een ENSIA-cursusdag plaatsgevonden voor IT-auditors. Tijdens deze bijeenkomst is ook de tooling die voor deze ENSIA-audit is ontwikkeld gedemonstreerd. 

​Een update van de Handreiking ('versie 1.0') is op 31 januari 2018 gepubliceerd;

Een overzicht van IT-auditors (RE's) ten behoeve van ENSIA-audits is op 22 december 2017 gepubliceerd (met enkele update's daarna).