Norea logo

Presentaties Themadag Privacy (AVG/GDPR) 22 november 2017

  1. Opening en introductie door dagvoorzitter Adri de Bruijn (PwC, Privacy Auditor)
  2. Privacy bij Design, door Jaap-Henk Hoepman, Wetenschappelijk Directeur Privacy & Identity Lab, Radboud Universiteit Nijmegen
  3. Verschillen Wet bescherming Persoonsgegevens en nieuwe Algemene Verordening (AVG/GDPR) door Wolter Karssenberg, lid NOREA Kennisgroep Privacy en momenteel werkzaam als Senior Privacy Officer bij ABN AMRO
  4. Ervaringen met (Pré-) Privacy Impact Assessment (PIA) bij grote/complexe projecten zoals Idensys door Jan Matto, Privacy auditor en –consultant bij Mazars
  5. Uitgangspunten Privacy Control Framework en Privacy Assurance Richtlijn (ISAE3000/SOC-2) door Ali Ougajou (KMPG) en Ed Ridderbeekx (Greendots), beide lid van de Werkgroep Privacy Control Framework en Han Boer (Hoefstegge bv), voorzitter van de Werkgroep Assurance;
  6. NOREA Werkprogramma Meldplicht Datalekken en presentatie door Jan de Heer (KPN en lid NOREA Kennisgroep Privacy)
  7. DPO, wanneer verplicht en met welke taakopdracht – hoe kan de IT-auditor van dienst zijn? Door Wouter-Bas van der Vegt, Data Protection Officer bij Randstand Holding, tevens lid van de NOREA Kennisgroep Privacy
  8. Afsluitende discussie: Rolopvatting en kansen voor de IT-auditor(s) o.l.v. dagvoorzitter Adri de Bruijn