Norea logo

Informatie voor opleiders

Opleidingen

Proces mining is het nieuwe alternatief voor de traditionele onderzoeken naar opzet, bestaan en werking van de interne beheersing.

Meer informatie

Lean management is een managementfilosofie die erop gericht is om verspillingen - activiteiten die geen toegevoegde waarde leveren - te elimineren

Meer informatie

Het uitgangspunt van agile is dat we op een zeer efficiƫnte manier oplossingen creƫren van zeer hoge kwaliteit. Om dit te bereiken moeten we alle verschillende disciplines van ontwikkeling op de juiste agile manier uitvoeren.

Meer informatie

AO nieuwe stijl houdt rekening met de wisselwerking tussen het specifieke karakter van de organisatie en de (on)mogelijkheden van het inzetten van beheersmaatregelen om te komen tot een effectieve en efficiente interne beheersing

Meer informatie

Om zekerheid te verkrijgen dat uitbestede diensten ook daadwerkelijk adequaat worden uitgevoerd kan ISAE 3402 als instrument worden ingezet.

Meer informatie

Het gebruik van steekproeven in de controle leidt snel tot inzicht in de hoogte van risico's en besparingen in het controlewerk. Een werkwijze waarvan de uitkomsten objectief meetbaar zijn.

Meer informatie