Norea logo

Informatie voor opleiders

Opleidingen

Organisaties benutten niet de volledige toegevoegde waarde van hun business data. Inzichten gebaseerd op feiten zijn noodzakelijke voorwaarden voor effectief management control en besluitvorming. Door het creatief gebruik maken en combineren van data- en statische analyses kunnen nieuwe inzichten ontstaan die essentieel zijn voor de ontwikkeling van businessplannen strategische beslissingen en prestatiebeoordeling.

Meer informatie

In de cursus gaan we nader in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van nieuwe technologie en de consequenties daarvan op internal controlsystemen in organisaties.

Meer informatie

Het gebruik van steekproeven in de controle leidt snel tot inzicht in de hoogte van risico's en besparingen in het controlewerk. Een werkwijze waarvan de uitkomsten objectief meetbaar zijn.

Meer informatie

Het moderne IT-landschap vraagt om adequate beheersing van risico's, een jaarlijkse controle volstaat niet en bestaande handvatten voor de accountant (zoals IT general controls) bieden maar beperkt houvast. Deze cursus biedt praktische inzichten en handvatten om IT-risico's begrijpelijk en beheersbaar te maken, daar hoeft u geen IT-specialist voor te zijn.

Meer informatie