Taakopdracht van de Taskforce is het verwerven van inzicht en het bieden van overzicht met betrekking tot de techniek en toepassingsmogelijkheden van quantum technologie en quantum computing
Deelnemers Taskforce
Adil Acun   
Deepankar Bhagat   
ing. Oscar Covers RE MSc   
drs. Dennis van Heijst RE   
ing. Jacco Jacobs RE CRISC (linking-pin bestuur)   
Urwin van Lopik   
Met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is afgestemd dat in eerste aanleg deze rapportage zonder bijlagen (‘short form’) door de verwerkingsverantwoordelijke aan de AP wordt gestuurd (in PDF/A-formaat). De AP kan, zonder opgaaf van redenen, alsnog de gehele rapportage met bijlagen (‘long form’) opvragen als zij daar aanleiding toe ziet.

Nadere info over deze procedure en overige informatie, dan wel antwoorden op veelvoorkomende vragen (FAQ) zullen worden gepubliceerd op deze pagina van de Wpg-werkgroep.