Norea logo

IT-auditing aangeduid

De doelstelling van dit geschrift is de reikwijdte van het werkterrein van IT-auditing op een gedetailleerde wijze aan te geven. Het geschrift geeft een volledig beeld wat tot het aandachtsgebied van IT-auditing behoort. Een belangrijk deel van het geschrift is gewijd aan de domeinen van het vakgebied en de beschrijving van de kwaliteitsaspecten die worden gehanteerd bij de beoordeling.

Omdat deze publicatie ('NOREA geschrift 1') bij sommige IT-auditopleidingen als voorgeschreven literatuur geldt, kan het geschrift via het norea bureau worden besteld onder opgave van verzendadres. De kostprijs (incl. verzendkosten) is € 15,75.